Debata publiczna: Czy silniejsza Europa oznacza osłabienie NATO?

20 czerwca odbyła się debata publiczna „Czy silniejsza Europa oznacza osłabienie NATO? Czy Europa potrzebuje nowej strategii bezpieczeństwa?”

W spotkaniu, zorganizowanym przez Centrum Stosunków Międzynarodowych, Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego udział wzięli: Prof. Roman Kuźniar (UW, doradca Ministra Obrony Narodowej RP), Prof. Adam Daniel Rotfeld (były Minister Spraw Zagranicznych) oraz Prof. Stephan Bierling (dyrektor Institute for International Relations, University of Regensburg). Moderatorem spotkania będzie Kazimierz Wóycicki (UW, CSM).

W 1989, wraz z końcem sowieckiej potęgi, temat bezpieczeństwa europejskiego stał się przedmiotem nieustannych dyskusji. Nowa sytuacja, do której musiał dostosować się Sojusz Północnoatlantycki, wynikające z niej rozszerzenia NATO w 1999 r. i 2004 r., ocena zmieniających się zagrożeń występujących w regionach oddalonych od tradycyjnego obszaru działań Organizacji, a z drugiej strony potrzeba oraz możliwość budowy tożsamości obronnej Unii Europejskiej i utworzenia europejskich sił zbrojnych to zagadnienia, które na stałe weszły do programu tych debat.
W ostatnim okresie dyskusje te zaczęły zyskiwać na randze i intensywności. Istotne zmiany światowego układu sił, nowe geopolityczne uwarunkowania związane z relatywnym osłabieniem potęgi militarnej USA w następstwie konfliktu w Iraku, rosnącymi aspiracjami i potencjałem Chin, próbą powrotu Rosji do roli gracza globalnego, a także zagrożenia kryzysami energetycznymi, demograficznymi i migracyjnymi wyznaczają nowe ramy starym debatom. W tej sytuacji w Europie coraz większego znaczenia nabiera zdolność do budowy własnej polityki bezpieczeństwa.
Między państwami europejskimi występują nierzadko rozbieżności w ocenie aktualnej  sytuacji i percepcji zagrożeń. Jednak  Europa musi działać wspólnie i solidarnie, jeśli proces integracji europejskiej ma postępować.

Pliki: