Debata „Przyszłość Europy: protokół (ro)zbieżności” podczas EFNI

Centrum Stosunków Międzynarodowych otrzymało dotację Ministerstwa Spraw Zagranicznych na opracowanie publikacji i zorganizowanie debaty „Przyszłość Europy: protokół (ro)zbieżności”, która odbyła się 2 października b.r. podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Celem projektu było zdefiniowanie interesów, które prowadzą do podziałów na naszym kontynencie oraz wypracowanie wniosków i rekomendacji, jak sprostać trendom dezintegracyjnym i umacniać proces konsolidacji Europy. Partnerem CSM jest Konfederacja Lewiatan oraz Fundacja Konrada Adenauera.

Pomimo wieloletnich wysiłków na rzecz zintegrowania Europy, stary kontynent pozostaje podzielony. Kryzys zahamował rozszerzanie się strefy euro, o mało nie doprowadzając do jej załamania. Obok dotychczasowego podziału na Wschód i Zachód – kraje nowej i starej Unii – pojawił się nowy: na bogatą, oszczędnie gospodarującą środkami Północ i biedne Południe. Odmienne uwarunkowania gospodarcze wpływają na utrzymywanie się podziału na kraje szeroko wprowadzające zielone technologie i te, które nadal muszą wykorzystywać tradycyjne źródła energii. W napiętej sytuacji międzynarodowej uwidacznia się potrzeba zgody na prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz zapewnienie Europie niezależności energetycznej. Paneliści (przedstawiciele MSZ, polscy i zagraniczni pracownicy unijnych instytucji oraz eksperci) wraz z uczestnikami debaty (przedstawicielami administracji publicznej, biznesu oraz polskich i zagranicznych think tanków) dyskutowali o tym, jak zachować jedność pomiędzy krajami strefy euro a resztą państw UE, jak pogodzić potrzebę ograniczania wydatków budżetowych z koniecznością inwestowania w pobudzanie wzrostu gospodarczego oraz jak zachować równowagę między polityką przemysłową a klimatyczną. Debata (oraz opracowana specjalnie na jej użytek publikacja) dotyczyła także możliwości realnego budowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE oraz unii energetycznej, postulowanej przez Polskę jako sposób na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy. 

Informacje o debacie CSM oraz pozostałych wydarzeniach EFNI można znaleźć na stronie www.efni.pl.

dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, jest członkinią Rady Programowej EFNI, czuwającej nad zapewnieniem wysokiego poziomu merytorycznego Europejskiego Forum Nowych Idei. W jej skład wchodzi 35 wybitnych osobistości świata gospodarki, polityki, nauki i kultury, niekwestionowane autorytety w swoich dziedzinach, liderzy kształtujący przyszłość Polski i Europy. Pomagają oni przy EFNI w dostrzeganiu najważniejszych wyzwań stojących przed europejską gospodarką i wspierają w określaniu kierunków rozwoju Forum oraz wyborze tematów poszczególnych edycji. Skład całej Rady można przeczytać tutaj: http://efni.pl/rada-programowa/

{phocadownload view=file|id=509|target=s}

Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”.

logotypMSZ A kolors

 

Fot. EFNI.