Ta strona korzysta z plików cookie.

Debata „Polska polityka zagraniczna” CSM i Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

29 stycznia 2016
Wydarzenia

Expose ministra Witolda Waszczykowskiego należy ocenić jako ciekawe i wielowątkowe, różniło się ono od wystąpień poprzednich szefów polskiej dyplomacji. Wątpliwości dotyczą jednak strategii polityki zagranicznej Warszawy, ponieważ minister zapowiedział przykładanie mniejszej wagi do integracji politycznej w ramach UE. Świadczą o tym również zakładane priorytety współpracy bilateralnej, m.in. zacieśnianie relacji Polski z Wielką Brytanią oraz nieco słabszy akcent położony na stosunki z Niemcami – powiedział dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, podczas debaty „Polska polityka zagraniczna”, zorganizowanej przez CSM oraz Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.

Mamy do czynienia raczej z kontynuacją i pewną korektą dotychczasowych wytycznych polskiej polityki zagranicznej, a nie z głęboką zmianą. Po przeanalizowaniu expose nasuwa się wniosek, że nasza aktywność będzie koncentrować się przede wszystkim na kwestiach bezpieczeństwa. Słusznie, ponieważ jest to obecnie priorytetem, lecz oczekiwałbym większego udziału Warszawy we współtworzeniu wspólnej polityki bezpieczeństwa UE – podkreślił prof. dr hab. Stanisław Koziej, Senior Fellow Fundacji Pułaskiego i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Polska powinna działać przede wszystkim racjonalnie, uwzględniając swoje położenie na kontynencie i względy geopolityczne. W tym kontekście trudno wyobrazić sobie pozostawanie Polski poza „głównym nurtem” integracji i polityki w ramach Unii Europejskiej. Nie mamy obecnie alternatywy wobec tego kierunku, dlatego Warszawie po prostu nie opłaca się osłabiać relacji z Brukselą i Unii jako całości – oceniła dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM.

Kluczową kwestią jest dzisiaj niedopuszczenie do rozbicia spójności Europy, co stałoby się w efekcie usankcjonowania nierównoprawnego statusu państw „starej” i „nowej” Unii. Taka sytuacja byłaby bardzo niekorzystna dla Polski – argumentował dr Paweł Kowal, Sekretarz Stanu w MSZ w latach 2006-2007. Debatę moderował Zbigniew Pisarski, Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Wątki poruszone podczas konferencji były tematem raportu „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej”, opracowanym pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera m.in. przez ekspertów CSM, amb. Janusza Reitera i dra Bartłomieja Nowaka. Czytaj więcej na temat publikacji >>

Czytaj więcej na temat debaty >>