Debata: Polska i Europa po Irlandii

23 kwietnia 2008 odbyła się debata Polska i Europa po Irlandii, zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Fundację „Unia i Polska”, demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej oraz Fundację im. Stefana Batorego.

Wprowadzenie do debaty wygłosił Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego

Udział w debacie wzięli:

  • Profesor Lena Kolarska-Bobińska, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych
  • Paweł Świeboda, prezes demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej
  • Krzysztof Bobiński, prezes fundacji „Unia i Polska”
  • Eugeniusz Smolar, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych

Celem debaty było omówienie konsekwencji negatywnego wyniku irlandzkiego referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony dla przyszłości integracji europejskiej oraz wymiana opinii na temat możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji wraz z rekomendacjami dla stanowiska Polski.