Debata „Polska – Europa 2050: ćwiczenia z social fiction”

Utrzymanie wiodącej roli państw narodowych w polityce europejskiej, koncentracja na współpracy gospodarczej i utrwalenie odsunięcia się unijnych instytucji od obywateli, bądź „nowy wiatr” dla projektu europejskiego pod wpływem zewnętrznych wyzwań i zagrożeń oraz nowych politycznych sił w państwach UE – oto dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze przyszłości Europy na płaszczyźnie politycznej. W sferze społeczno-ekonomicznej można spodziewać się dalszego ograniczania wpływu rządów na funkcjonowanie biznesu lub, na odwrót, budowania instrumentów kontroli państwa nad gospodarką w imię polityczno-społecznej stabilności. Do powyższych wniosków doszli uczestnicy debaty „Polska – Europa 2050: ćwiczenia z social fiction„, poświęconej przyszłości Starego Kontynentu. Spotkanie prowadziła Prezes CSM dr Małgorzata Bonikowska.

Debatę zorganizowały CSM, Fundacja Konrada Adenauera i Katedra Przedsiębiorczości Społecznej im. Muhammada Yunusa Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. W seminarium wzięli udział przedstawiciele młodego pokolenia: eksperci, działacze polityczni i samorządowi, reprezentanci administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz think tanków.
{phocadownload view=file|id=599|target=s}