Debata „Polityka dla zielonych budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną?”

24 lutego odbyła się debata „Polityka dla zielonych budynków. Jak poprawić efektywność energetyczną?”. W dyskusji udział wzięli: Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Magdalena Stretton, Dyrektor zarządzający WSP Enviro; Anna Janczewska z Biura Handlowego Ambasady USA w Warszawie; Dr inż. Aleksander Panek, Prezes zarządu Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska. Dyskusję prowadził Marek Wielgo z Gazety Wyborczej. Debatę otworzył Janusz Onyszkiewicz.

Na sali byli obecni przedstawiciele wielu firm i organizacji związanych z efektywnością energetyczną w budownictwie.

Dyskusja toczyła się wokół funkcjonowania systemu certyfikatów energetycznych budynków, rządowego wsparcia dla energooszczędnego budownictwa oraz nowelizacji europejskiej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i wynikających z niej obowiązków polskiego prawodawcy. Zdania na poszczególne kwestie w środowisku osób zajmujących się efektywnością energetyczną w budownictwie są podzielone, zatem dyskusja była niezwykle żywa.