Debata o chińskiej koncepcji „Jednego Pasa i Drogi” z udzialem CSM

Bursztynowy i Jedwabny szlak dziś się łączą – powiedział Xu Jian, ambasador ChRL w Polsce, otwierając debatę na temat projektu „One Belt One Road”. Mówi się wiele o wojnie cywilizacji, ale dobrze, by Jeden Pas i Jedna Droga mogły być spotkaniem cywilizacji, a nie wojną o zasoby, rynki i inwestycje. Aby było to spotkanie dla budowania harmonii, nie zaś konfliktu. – dodał Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Jego Magnificencja Rektor UKSW. Ta idea jest jak nóż: używany w dobrych celach, może bardzo pomoc – podsumował Michał Kołodziejski, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ. W spotkaniu ekspertów zorganizowanym przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wzięła także udział dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM oraz nasz współpracownik, prof. Salvatore Babones.

 china11 china12 china 13 china14