Debata i premiera raportu „Sztuczna inteligencja w sektorach publicznym i prywatnym w Polsce i w Czechach”

Celem projektu Sztuczna inteligencja w sektorach publicznym i prywatnym w Polsce i w Czechach było porównanie obu krajów pod kątem stosowania i wprowadzania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) w sektorze prywatnym i publicznym, a także popularyzacja dobrych praktyk w tym względzie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, które służą walce z pandemią Covid-19.  Partnerem CSM w Czechach jest Aspen Institute Central Europe z Pragi.

W ramach projektu został opracowany anglojęzyczny raport „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w sektorze publicznym i prywatnym w Polsce i Czechach – analiza porównawcza”.

Autorzy raportu przeprowadzili analizy i przedstawili rekomendacje w zakresie:

  • wagi tematyki SI w politykach obu państw i mechanizmy finansowania technologii SI
  • stanu edukacji i badań oraz zaawansowanie środowisk akademickich zajmujących się SI
  • wpływu SI na rynek pracy w Polsce i Czechach
  • stopnia zaawansowania sektorów publicznego i prywatnego  w adaptacji technologii SI.

Raport zawiera też po 5 mało znanych przykładów zastosowania SI w obu sektorach oraz opisuje najciekawsze inicjatywy wykorzystujące SI do walki z pandemią Covid-19 w obu krajach.

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez MSZ RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”