Ta strona korzysta z plików cookie.

Debata ekspercka CSM i Fundacji Konrada Adenauera: „Berlin-Warszawa: 25 lat”

27 października 2014
Inne

Kwestie gospodarcze mają w stosunkach polsko-niemieckich fundamentalne znaczenie. Polska stoi jednak na rozstaju drogi i musi podejmować strategiczne decyzje – albo zdecyduje się na wyjście poza schemat obecnej współpracy gospodarczej z Niemcami, w ramach której jest w znacznej mierze zapleczem dla niemieckiego przemysłu, operając swoją gospodarkę na taniej sile roboczej, albo dokona drugiej transformacji gospodarczej, żeby w niedalekiej przyszłości znaleźć się wśród innowacyjnych gospodarek UE. 

Bez tego, gospodarcza gwiazda Polski ostatnich lat zgaśnie i Polska nie będzie już wśród najszybciej rozwijających się państw UE. W związku z tym, podczas debaty eksperckiej nt. stosunków polsko-niemieckich pt: „Berlin – Warszawa: 25 lat” zorganizowanej 27 października przez Centrum Stosunków Międzynarodowych w partnerstwie z Fundacją Konrada Adenauera, eksperci uznali, że waga relacji polsko-niemieckich może się zmniejszać ze względu na zmianę strukturalnych warunków współpracy, które istniały w ostatnim 25-leciu.

Ponadto, eksperci stwierdzili, że więcej znaków zapytania w relacjach polsko-niemieckich jest po stronie Polski. Niemcy mają bowiem jasno określony kierunek swojej polityki. Najwięcej dyskusji w Niemczech dotyczy polityki zagranicznej, zaangażowania w świecie, ale zasadniczo ich rola się nie zmieni. Podobnie w innych sprawach – kierunek transformacji jest w miarę określony. W Polsce natomiast dylematy są bardziej ostre, a kilka wyborów jest kluczowych i dotyczą one: modelu gospodarki, przynależności do strefy euro, pytania o przewagi konkurencyjne, politykę energetyczno-klimatyczną, modernizację armii i politykę obronną, czy politykę wschodnią. W związku z tymi wyzwaniami, Polska sama musi zdefiniować swoje priorytety i strategię, a następnie o niej dyskutować z innymi partnerami, w tym z Niemcami.

Eksperci uznali również, że mimo różnic w podejściu Polski i Niemiec do agresji rosyjskiej na Ukrainie, udało się zachować spójne stanowisko UE, co jest najważniejsze. Podkreślono także kluczową rolę stosunków transatlantyckich w kontekście dobrych relacji polsko-niemieckich. Jeśli chodzi o główne wyznawania w zakresie współpracy społecznej między Polską a Niemcami, polscy eksperci uznali, że konieczne jest poprawienie wizerunku Polski w Niemczech. Fakt, że polska gospodarka jest rozwinięta, nie dociera jeszcze do ogółu społeczeństwa niemieckiego, mimo że Niemcy dobrze oceniają polskich pracowników. Należy zatem zintensyfikować ilość kontaktów bezpośrednich, bowiem dotychczasowe doświadczenia wskazują, że im więcej tych kontaktów, tym lepszy wizerunek Polski w Niemczech.

Konkluzje i przebieg merytoryczny spotkania:

{phocadownload view=file|id=527|target=s}