Debata: ”Climate Change Challenges – Winners and Losers”

W dniu 13 października 2009 w CSM, w ramach programu: Klimat i Energia, odbyła się dyskusja panelowa w języku angielskim pt.: ”Climate Change Challenges – Winners and Losers” z udziałem Juliana Popowa, dziennikarza, eksperta w dziedzinie komunikacji, społeczeństwa obywatelskiego, środowiska i zmian klimatu, Madaleny Kozmany z „Rzeczpospolitej” oraz Michała Sutowskiego z „Krytyki Politycznej”. W roli moderatora wystąpił Andrzej Bobiński.

Julian Popov jest doświadczonym doradcą politycznym w Wielkiej Brytanii oraz w rodzinnej Bułgarii, gdzie założył pierwszy polityczny blog. Jest założycielem Nowego Uniwersytetu Bułgarskiego oraz prezesem Bułgarskiej Szkoły Politycznej, gdzie szkolą się liderzy z krajów Europy południowo-wschodniej. Zasiada w radach szeregu organizacji pozarządowych w Wielkiej Brytanii i w Bułgarii. Pracował między innymi dla Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Brytyjskiego Know – How Fund oraz Open University. Obecnie jest doradcą European Climate Foundation w rejonie Europy Środkowo- Wschodniej. Jest autorem artykułów jakie ukazują się między innymi w Independent, EU Observer, Gazecie Wyborczej i Dzienniku.

Julian Popov jest przekonany, że zmiany klimatu stają się głównym zagadnieniem politycznym i ekonomicznym na całym świecie. Stany Zjednoczone zapowiedziały uruchomienie „zielonego pakietu stymulującego” w wysokości 120 miliardów dolarów. Chiny przewidują wydać na cele związane ze zmianami klimatu około 250 miliardów dolarów. Te fundusze będą przeznaczone głównie na poprawę efektywności energetycznej oraz rozwoju technologii niskoemisyjnych. Na zbliżającej się konferencji ONZ COP15 w Kopenhadze 192 strony mają wypracować porozumienie, które zastąpi protokół z Kioto i uruchomi setki miliardów euro i dolarów by kraje biedne mogły dostosować się do zmian klimatu i przyczyniać się do zatrzymania gwałtownego wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Rozwój nowych technologii oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną może być skutecznym sposobem zarówno na zrównoważony rozwój, rozsądną gospodarkę surowcami energetycznymi oraz na mitygację zmian klimatu. Popov zwrócił uwagę, że podział środków powinien być jak najbardziej zrównoważony, by dziedziny z których fundusze będzie trzeba przesunąć na sprawy związane ze zmianami klimatu, odczuły to w najmniej dotkliwy sposób. Znalezienie dobrych rozwiązań w tym względzie jest trudne zarówno w perspektywie każdego kraju, regionu jak i całego globu. Dlatego niezwykle istotny jest wspólny konsensus i porozumienie w Kopenhadze. Należy dążyć do sytuacji w której wygrywają społeczeństwa jako całość.

Zapytany, o najbardziej zagrożonych porażką w procesie transformacji na gospodarkę niskoemisyjną, Popov wskazał kompanie węglowe. Jednak ich wygrana lub przegrana w tym procesie zależeć będzie w znacznym stopniu od przyjętej przez nich strategii. Wskazał na duży potencjał tworzenia nowych miejsc pracy w procesach podnoszenia efektywności energetycznej i rozwoju nowych technologii.

Znając doskonale mentalność oraz specyfikę polityki nowych krajów UE Julian Popov bacznie obserwuje różnice w podejściu do zmian klimatu w Wielkiej Brytanii, w Holandii, Belgii czy w Niemczech i w Bułgarii, Republice Czeskiej czy w Polsce. Nie mniej jednak przyznał, że zmiany klimatu nie są tematem chętnie podejmowanym przez media. W Wielkiej Brytanii często kojarzone są jako „walka klasy średniej” . Nie mniej jednak w nowych krajach członkowskich EU widoczny jest spory brak zaufania do tego zagadnienia. Dało się to również zauważyć w dyskusji. Podnoszono różnice interesów pomiędzy krajami biednymi i bogatymi, krajami „północnymi i południowymi” oraz temat rzekomych sygnałów oziębiania się klimatu, zwłaszcza w Rosji. Odwoływano się do sceptyków kwestionujących wpływ człowieka na zmiany klimatu, ale jednocześnie zwrócono uwagę na coraz częstsze anomalie pogodowe i związane z nimi katastrofy skutkujące wysokimi stratami materialnymi.

Media powinny wypracować skuteczny język informowania o zmianach klimatu i ich wpływie na życie codzienne obywateli oraz o związanych z tymi zmianami procesach ekonomicznych i politycznych. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, na koniecznoć informowania polskiego społeczeństwa o zmianach klimatu i ich konsekwencjach oraz budowę świadomości obywateli w tym zakresie.