DAVOS: nowy kontekst globalny dla Polski

Ze wszystkich tematów podejmowanych na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos największe znaczenie dla Polski mają: zapewnienie Europie gospodarczego wzrostu, opanowanie i wykorzystanie rozwoju nowych technologii oraz sytuacja na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Do takich wniosków doszli goście spotkania DAVOS 2015 – EFNI 2015: Nowy kontekst globalny – nowe wyzwania dla Polski, zorganizowanego przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK i Europejskie Forum Nowych Idei. Debatę prowadzili: dr Małgorzata Bonikowska – Prezes CSM i Paweł Rabiej – członek Rady CSM (jednocześnie partnerzy w ośrodku THINKTANK) oraz dziennikarze Dorota Warakomska i Maciej Głogowski.

Wśród prelegentów w Warszawie byli m.in.: Danuta Hübner, Irena Wóycicka, Roman Kuźniar, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Janusz Jankowiak, Stanisław Koziej, Paweł Tamborski, Włodzimierz Marciński, Jacek Mizak, Aleksander Smolar, Jacek Żakowski oraz ambasador Janusz Reiter – szef Rady CSM. Bezpośrednimi obserwacjami z Davos podzielili się: Aleksander Kwaśniewski, Wojciech Kostrzewa i Andrzej Klesyk.

Odbywające się w dniach 21-24 stycznia w szwajcarskim Davos 45. Światowe Forum Ekonomiczne (www.weforum.org) jest dobrym pretekstem, by także Polacy zastanowili się nad globalnymi wyzwaniami oraz stanem spraw w Polsce w tym kontekście. Spotkanie odbyło się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednym z tematów był zastrzyk kapitału dla strefy euro z Europejskiego Banku Centralnego. To nie tylko pieniądze. Chodzi o zaufanie. Tworzymy szanse dla inwestycji i inwestorów, tak by podnosić atrakcyjność Europy na tle innych rynków świata – oceniła inicjatywę prof. Danuta Hübner, członkini m.in. Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego.

Przedmiotem dyskusji stały się również postęp technologiczny i upowszechnienie Internetu. Powinniśmy wykorzystać nowe trendy, by pchnąć Polskę do przodu. Do wzrostu potrzebny jest nacisk na edukację i większa inkluzyjność – skomentował Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU S.A, obecny w Davos. Zauważył również, że Polska jest zupełnie nieobecna na Forum i w światowym obiegu idei.

Janusz Reiter położył nacisk na fakt, iż Polska mogłaby mieć większy wpływ na dziejące się na świecie procesy, gdyby potrafiła strategicznie wykorzystać swą rosnącą pozycję międzynarodową i zaangażowanie w przedsięwzięcia takie jak Irak czy Afganistan. Polscy politycy nie doceniają faktu, że to idee pchają do przodu sprawy tego globu i stoją za decyzjami podejmowanymi przez rządy.

Wśród wątków poruszanych podczas debaty kluczowe było zagadnienie bezpieczeństwa międzynarodowego. Według gen. Stanisława Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Rosja prawdopodobnie będzie zainteresowana utrzymaniem status quo na Ukrainie. Przedłużający się konflikt nie przybierze na sile, ponieważ rosyjskim przywódcom nie zależy na dostarczaniu argumentów na rzecz zaostrzenia sankcji wobec ich kraju – ocenił gen. Koziej. Więcej o tym aspekcie TUTAJ.

Dla ukraińskiego biznesu jest to zła wiadomość. Tam gdzie kiedyś prowadziło się biznesy – uwijają się konwoje sanitarne – mówił prezes GPW Paweł Tamborski. Inwestorzy czekają na uspokojenie się sytuacji i omijają rynek ukraiński.

Informacje o wydarzeniu na oficjalnym koncie EFNI na Twitterze >>