CSM współorganizatorem Town Hall Meeting w Warszawie

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Das Progressive Zentrum, Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, Krytyką Polityczną oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych zorganizowali konferencję „Town Hall Meeting in Warsaw: Polish-German Dialogue on The Future of Europe”, która odbyła się 7 grudnia 2016 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Zielna.

Głównym tematem wydarzenia było znaczenie społeczeństwa obywatelskiego, kultury i dobrosąsiedzkich stosunków w budowaniu przyszłości Europy w niespokojnych czasach kryzysów. Było to już szóste spotkanie w ramach projektu „DIALOGUE ON EUROPE – Rebuilding trust and redefining Europe in tough Times”, realizowanego przez organizację Das Progressive Zentrum we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RFN. Poprzednie odbyły się kolejno w: Atenach, Lizbonie, Rzymie, Marsylii i Madrycie. Wśród panelistów był m.in. Janusz Reiter, przewodniczący Rady Centrum Stosunków Międzynarodowych, były ambasador Polski w USA.