Ta strona korzysta z plików cookie.

CSM współautorem publikacji „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wpływ Kremla w krajach Grupy Wyszehradzkiej“

13 grudnia 2017
Wydarzenia

Jeżeli chodzi o wpływ Rosji i wrażliwość na miękkie narzędzia wpływu Kremla, Polska jest przypadkiem wyjątkowym pośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Pomimo przeszłości kraju satelickiego w czasach socjalizmu, tak samo jak pozostałe kraje V4, Polska ma wyjątkowo negatywne i traumatyczne doświadczenia związane z Rosją, które jednoczą polską klasę polityczną i ograniczają powstawanie zależności od Rosji – piszą eksperci w publikacji „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wpływ Kremla w krajach Grupy Wyszehradzkiej“ (United We Stand, Divided We Fall: The Kremlin’s Leverage in the Visegrad Countries). 

Ta szczegółowa publikacja została stworzona przez konsorcjum czołowych ekspertów z think tanków w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech. Publikacja jest jednym z efektów długofalowej inicjatywy instytutu Prague Security Studies Institute, która ma na celu ukazanie narzędziai wywrotowych metod Kremla mających zwiększać jego wpływy w Europie Środowej i Wschodniej.

{phocadownload view=file|id=869|target=s}
{phocadownload view=file|id=870|target=s}