CSM uczestnikiem akcji Dzień Solidarności z Uchodźcami

Od początku 2015 r. do krajów Unii Europejskiej przybyło kilkaset tysięcy imigrantów, pochodzących głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki, a kwestia przyjmowania uchodźców przez państwa UE stała się przedmiotem ożywionej debaty publicznej na Starym Kontynencie. W dyskusję w Polsce włączył się szereg instytucji publicznych, placówek kultury, organizacji pozarządowych i mediów, które ogłosiły 15 października Dniem Solidarności z Uchodźcami. W ramach tej inicjatywy, popartej dotychczas przez ponad 110 organizacji, odbędą się m.in. spektakle teatralne, wystawy, warsztaty kulturalne i spotkania z imigrantami. Uczestnikiem akcji jest również CSM.

Czytaj więcej na temat Dnia Solidarności z Uchodźcami >>