CSM na Kongresie POLANDARABIYA w Łodzi

Dziś jest dobry czas na rozwijanie relacji Polski z krajami arabskimi. Polscy przedsiębiorcy coraz aktywniej wychodzą ze swymi produktami i usługami za granicę, a Polskę postrzega się na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej jako ważnego partnera w Europie. Warto budować miedzy nami trwałe relacje – tym bardziej, że liczni absolwenci polskich uczelni są obywatelami państw arabskich – powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, podczas pierwszego dnia Kongresu POLANDARABIYA. W panelu prowadzonym przez dr Bonikowską wzięli udział ambasadorzy Egiptu, Algierii, Maroka i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz przedstawiciele izb gospodarczych.

Kongres został zorganizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą z Łodzi, pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Czytaj więcej na temat Kongresu POLANDARABIYA >>