Centrum Stosunków Międzynarodowych oferuje bezpłatny staż studentowi bądź absolwentowi bibliotekoznawstwa

Zadaniem stażysty będzie katalogowanie księgozbioru CSM. Chętnych do odbycia praktyk w Centrum Stosunków Międzynarodowych prosimy o przesłanie CV na adres info@csm.org.pl z tytułem „praktyki”.