W 2016 r. Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych obchodzi 20 lat! Zajmujemy się polityką zagraniczną RP i najważniejszymi wyzwaniami w relacjach międzynarodowych. Misją ośrodka jest zwiększanie wiedzy polskich decydentów o świecie oraz popularyzacja wiedzy o Polsce za granicą. Przez dwie dekady zrealizowaliśmy ponad 350 projektów, wydaliśmy kilkaset publikacji. Od 2009 r. Centrum jest uznawane za jeden z najlepszych think tanków Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu „The Leading Public Policy Research Organizations In The World”, prowadzonym przez Uniwersytet Pensylwanii. Statystyki naszej strony internetowej to średnio około 490 tys. wywołań w skali miesiąca i około tysiąc wejść dziennie.

Rok 2015 był dla nas bardzo owocny. Wydaliśmy 50 publikacji, w tym 30 komentarzy, 7 analiz i 7 edycji Biuletynu Niemieckiego – periodyku elektronicznego, na łamach którego od 2009 roku prezentujemy opracowania o sytuacji w Niemczech. Wspólnie z Instytutem Stosunków Międzynarodowych w Pradze przygotowaliśmy raport „Polska i czeska polityka bezpieczeństwa: protokół (ro)zbieżności”, zaprezentowany w siedzibie czeskiego MSZ i zawierający rekomendacje dla resortów spraw zagranicznych obu państw. Wydaliśmy także polskojęzyczną syntezę wiedzy o 54 krajach Afryki: „Państwa Afryki. Vademecum”. Uruchomiliśmy też serwis internetowy INFO GLOBE o najważniejszych wydarzeniach polityczno-gospodarczych w Europie i na świecie.

W 2015 roku CSM zorganizowało kilkadziesiąt wydarzeń, m.in. Drugie Polsko-Niemieckie Forum Energetyczne w Berlinie, konferencję o przyszłości europejskiego modelu ekonomii społecznej w Brukseli, z udziałem laureata Nagrody Nobla prof. Muhammada Yunusa, dyskusje dla młodych liderów o Polsce i Europie przyszłości (we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera) oraz międzynarodowe forum „Wspólnota Gospodarcza Państw ASEAN i jej wspólny rynek” w siedzibie Ministerstwa Rozwoju RP, w którym wzięli udział m.in. wicepremier RP, wicepremier Indonezji i z-ca Sekretarza Generalnego Wspólnoty ASEAN.

Nasi eksperci uczestniczą w panelach na najważniejszych konferencjach organizowanych w Polsce, takich jak m.in. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie i Warsaw Security Forum w Warszawie. CSM bierze udział w międzynarodowych sympozjach, misjach rządowych, wizytach studyjnych na zaproszenie rządów innych państw, gości także regularnie na łamach polskich i zagranicznych mediów, komentując wydarzenia w Europie i na świecie.

Dziękujemy Państwu za udział w dotychczasowych inicjatywach CSM i zainteresowanie działalnością Fundacji. Zapraszamy do korzystania z naszych publikacji i uczestnictwa w wydarzeniach.