CSM na misji gospodarczej w zachodniej Afryce

Senegal i Ghana to dwie silne gospodarki w liczącej 300 mln konsumentów Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Senegal w najbliższych latach planuje silne inwestycje w rolnictwo, turystykę, transport, przemysł i energetykę. Rząd planuje zwiększenie udziału węgla i źródeł odnawialnych w produkcji energii. To najważniejsze dla polskich przedsiębiorców informacje po polskiej misji gospodarczej do Senegalu i Ghany. Misji przewodniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pani Katarzyna Kacperczyk. 

W Senegalu polska delegacja wzięła udział w pierwszym polsko-senegalskim forum gospodarczym organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ) oraz APIX (Senegalską Agencję Promocji Inwestycji). Dotychczasowa wymiana gospodarcza między obydwoma krajami była na bardzo niskim poziomie (ok. 23 mln euro), jednak działania polskiego MSZ w ramach programu wspierania obecności polskiego biznesu w Afryce GoAfrica oraz zaangażowanie rządu Senegalu mają zmienić tę tendencję. W najbliższych tygodniach Senegal planuje otworzyć w Warszawie stałe przedstawicielstwo a także zaproponować Polsce podpisanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o wzajemnej ochronie inwestycji. Przedstawiciele rządu Senegalu przedstawili plany stworzenia Zintegrowanej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Dakaru – licznych udogodnień dla prowadzenia biznesu w tym obszarze. Wysiłki rządu Senegalu zmierzają także w stronę tworzenia szczególnie sprzyjających warunków dla inwestycji w sektorze m.in. IT, górnictwa i turystyki.

Podczas polsko-ghanijskiego forum gospodarczego, moderowanego przez dr. Małgorzatę Bonikowską, uczestnicy zastanawiali się jak wzmocnić zaangażowanie polskiego biznesu w rosnącą w tempie 6% rocznie gospodarkę Ghany. Dzifa Ativor, Minister Transport Ghany podrkeśliła m.in. szansę na transfer wiedzy w związku z planami rozwoju przemysłu stoczniowego Ghany.