Ta strona korzysta z plików cookie.

Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) przedstawia inicjatywę „Obserwatorium”, projekt obejmujący „Obserwatorium Azjatyckie” oraz „Obserwatorium Bliskowschodnie”.

27 listopada 2023
Obserwatorium

 

Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) przedstawia inicjatywę „Obserwatorium”, projekt obejmujący „Obserwatorium Azjatyckie” oraz „Obserwatorium Bliskowschodnie”. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest stworzenie szerokiej sieci współpracy, zrzeszającej interdyscyplinarną grupę specjalistów z różnych dziedzin, takich jak ekonomia, polityka, społeczeństwo oraz kultura, z szczególnym uwzględnieniem regionów Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki.

Działania „Obserwatorium” będą koncentrować się na tworzeniu i publikowaniu specjalistycznych analiz i tekstów, organizacji paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów, a także na realizacji wydarzeń naukowych i kulturalnych. Dodatkowo, projekt będzie aktywnie obecny w mediach, co pozwoli na szerzenie wiedzy i promowanie dialogu międzykulturowego.

Poprzez ten projekt, CSM pragnie przyczynić się do pogłębienia zrozumienia złożonych realiów i wyzwań stojących przed krajami Bliskiego Wschodu, Azji oraz Afryki, promując jednocześnie wymianę wiedzy i doświadczeń między specjalistami z różnych dziedzin.