„Celem Polski będzie większa aktywność w Europie Środkowej” – dr Małgorzata Bonikowska cytowana przez vz.lt [26.10.2015]