Ta strona korzysta z plików cookie.

Bulgaria: what the elections can change?

6 kwietnia 2021
RELACJE KALENDARZ
Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na kolejną rozmowę z cyklu Zoom na świat.  Raz w tygodniu rozmawiamy z wyjątkowymi gości: dyplomatami, przedsiębiorcami, ekspertami o sytuacji w Polsce i na świecie. 
XX

Naszymi gośćmi byli:
? dr Alexander Dourchev, Instytut Innowacji Politycznych w Wiedniu, profesor Uniwersytetu Amerykańskiego w Bułgarii
? prof. Ingrid Shikova, Katedra Studiów Europejskich Uniwersytetu w Sofii, była dyrektor Centrum Informacji UE w Bułgarii

Z naszymi gośćmi porozmawiamy m.in. o tym:
– jak Bułgarzy postrzegają sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w swoim kraju?
– jakie jest podejście Bułgarii do USA, UE, Chin i Rosji?
– jak bułgarski biznes przechodzi pandemię? Jakie są oczekiwania?

Rozmowę moderuje dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM.

WIDEO ZE SPOTKANIA DOSTĘPNE JEST TUTAJ

XX
 XX

XXXX