„Broń jądrowa służy uzyskiwaniu przewagi w światowej polityce” – dr Małgorzata Bonikowska w radiowej Trójce [30.03.2016]