Briefing EFNI nt. wyzwań dla UE w kontekście konfliktu ukraińskiego

Antoni Wierzejski, kierownik projektów CSM, Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR) oraz Adam Balcer ze studium Europy Wschodniej UW uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Europejskie Forum Nowych Idei w siedzibie Konfederacji Lewiatan, które poprowadził Zbigniew Gajewski, dyrektor EFNI. Był to pierwszy z cyklu trzech briefingów prasowych poprzedzających forum. Kolejne spotkania poświęcone będą perspektywie realizacji strategicznego programu Europa 2020 oraz konkurencyjności Europy.

Eksperci rozmawiali na takie tematy, jak: Co oznacza dla przyszłości Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE powrót do twardych instrumentów polityki bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej? Jak wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Europy? Dokąd zaprowadzi UE wojna handlowa z Rosją? Wskazywali na istotną rolę Niemiec w rozwiązaniu kryzysu ukraińskiego, podkreślając jednak, iż – ze względu na uwarunkowania historyczne – kraj ten nie jest i nie będzie skłonny odwoływać się do tzw. hard power. Podkreślali, że kraje europejskie mają różne interesy i nie wszystkie priorytetowo traktują problemy Ukrainy, zwłaszcza że wokół południowych granic kontynentu sytuacja również jest niestabilna. W najbliższym czasie należy się spodziewać dalszego zaostrzania sankcji ekonomicznych wobec Rosji. Kluczowym dla przyszłości Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii jest pytanie, czy krajom członkowskim nie zabraknie konsekwencji, aby wytrwać przy sankcjach aż sytuacja na Ukrainie ulegnie poprawie. Eksperci zgodnie przyznali, że obecna „patowa sytuacja” może się przedłużać. Zwrócili również uwagę, że kryzys ukraiński ma szersze konsekwencje dla polityki międzynarodowej. Przebieg i charakter tego konfliktu potwierdzają bowiem, że wzorce i zasady dotychczasowego porządku międzynarodowego się chwieją.