Ta strona korzysta z plików cookie.

Biuletyn Niemiecki, wydanie nr 55

31 stycznia 2015
Inne

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Niemieckiego. Zajmujemy się w nim kwestią bilateralnych stosunków Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi, które zostały mocno nadszarpnięte przez niedawną aferę podsłuchową. Element ten przyczynił się niewątpliwie do wzrostu obserwowanego w Niemczech antyamerykanizmu. Czynnik ten, obok Transatlantyckiego Porozumienia o Wolnym Handlu TTIP, jest szczegółowo analizowany w głównym tekście przez Thomasa Behrensa. W numerze znalazły się również wyniki badań opinii publicznej oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń dotyczących Niemiec w okresie 17 grudnia 2014 roku – 15 stycznia 2015 roku. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Biuletyn Niemiecki to wydawany miesięcznie od 2009 r. wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej periodyk elektroniczny, na łamach którego publikowane są analizy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Niemczech wraz z kalendarium najnowszych wydarzeń na niemieckiej scenie politycznej oraz wyborem najciekawszych aktualnych statystyk ilustrujących życie społeczno-gospodarcze Niemiec.
{phocadownload view=file|id=549|target=s}