Zapraszamy do lektury najnowszego, 54. wydania Biuletynu Niemieckiego. Tematem numeru jest konflikt na wschodzie Ukrainy. Przedstawiamy analizę autorstwa dr Moniki Sus z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz komentarz ambasadora Janusza Reitera. „Sytuacja we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej jest największym wyzwaniem dla stosunków między Polską a Niemcami po 1989 r. Jak do tej pory, mimo rozbieżności, dwustronne stosunki zdają egzamin dojrzałości” – stwierdza analiza. Ponadto, pomimo że temat jest wielokrotnie omawiany w mediach, wciąż brakuje jednak praktycznego zestawienia stanowisk Polski i Niemiec – państw, które odgrywają ważną rolę w rozwiązaniu tego konfliktu.

Biuletyn Niemiecki to wydawany miesięcznie od 2009 r. wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej periodyk elektroniczny, na łamach którego publikowane są analizy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Niemczech wraz z kalendarium najnowszych wydarzeń na niemieckiej scenie politycznej oraz wyborem najciekawszych aktualnych statystyk ilustrujących życie społeczno-gospodarcze Niemiec.
{phocadownload view=file|id=534|target=s}