„Niemiecka polityka energetyczna: dwa kroki naprzód, jeden krok w tył” – biul. niem. nr 52

Rok 2014 okazuje się przełomowy dla niemieckiej transformacji energetycznej. Z jednej strony nowelizacja Ustawy o energiach odnawialnych, która weszła w życie 1.08.2014 r., zapowiada najbardziej radykalne zmiany systemu wsparcia dla OZE od 2000 r. Z drugiej, mimo ogromnego wzrostu eksportu energii elektrycznej oczekuje się, że po raz pierwszy ilość energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych przekroczy 30 proc. – pisze Andrzej Ancygier w najnowszym wydaniu Biuletynu Niemieckiego.

Biuletyn Niemiecki to wydawany miesięcznie od 2009 r. wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej periodyk elektroniczny, na łamach którego publikowane są co miesiąc analizy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Niemczech, wraz z kalendarium najnowszych wydarzeń na niemieckiej scenie politycznej oraz wyborem najciekawszych aktualnych statystyk ilustrujących życie społeczno-gospodarcze Niemiec.

{phocadownload view=file|id=519|target=s}