Ta strona korzysta z plików cookie.

Biuletyn Niemiecki nr 48

30 czerwca 2014
Inne

Tematem tego wydania są wybory do Parlamentu Europejskiego. W artykule przedstawiono kampanię wyborczą w Niemczech, przebieg wyborów oraz ich wyniki w szerokiej, europejskiej perspektywie. Wybory te, nazywane często przełomowymi ze względu na nowe, eurosceptyczne partie polityczne, były i są szeroko komentowane niemal w całej Europie. Szczególnie w Niemczech, w obliczu wewnętrznej debaty nad stopniem zaangażowania w wewnątrzunijne procesy. Autorką artykułu jest Malwina Księżniakiewicz, doktorantka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biuletyn Niemiecki to wydawany miesięcznie od 2009 r. wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej periodyk elektroniczny, na łamach którego publikowane są co miesiąc analizy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Niemczech, wraz z kalendarium najnowszych wydarzeń na niemieckiej scenie politycznej oraz wyborem najciekawszych aktualnych statystyk ilustrujących życie społeczno-gospodarcze Niemiec.

{phocadownload view=file|id=494|target=s}