Ta strona korzysta z plików cookie.

Biuletyn Niemiecki nr 47

31 maja 2014
Inne

W tym numerze Karol Wasilewski opisuje współczesny wymiar stosunków niemiecko-tureckich. Temat jest istotny ze względu na olbrzymią mniejszość turecką mieszkającą w Niemczech, ale także ze względu na kontakty gospodarcze i polityczne na linii Berlin-Ankara. Autor opisuje początek stosunków niemiecko-tureckich, odnosi się do opinii nt. Turcji, w tym np. tych o przestrzeganiu praw człowieka, śledzeniu wydarzeń politycznych w Turcji przez obywateli Niemiec czy opinii Niemców na temat wejścia Turcji w struktury Unii Europejskiej.

Biuletyn Niemiecki to wydawany miesięcznie od 2009 r. wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej periodyk elektroniczny, na łamach którego publikowane są co miesiąc analizy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Niemczech, wraz z kalendarium najnowszych wydarzeń na niemieckiej scenie politycznej oraz wyborem najciekawszych aktualnych statystyk ilustrujących życie społeczno-gospodarcze Niemiec.

{phocadownload view=file|id=493|target=s}