Ta strona korzysta z plików cookie.

Biuletyn Niemiecki nr 44

28 lutego 2014
Inne

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Niemieckiego, poświęconego m.in. kwestii udziału Niemiec w światowym handlu bronią. Autorką analizy jest Anna Przybyll. W Biuletynie zamieszczamy również sprawozdanie ze Zjazdu Niemcoznawców, który odbył się w listopadzie 2013 roku we Wrocławiu. Sprawozdanie przygotowała Alicja Kuropatwa.

Biuletyn Niemiecki to wydawany miesięcznie od 2009 r. wspólnie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej periodyk elektroniczny, na łamach którego publikowane są co miesiąc analizy dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej w Niemczech, wraz z kalendarium najnowszych wydarzeń na niemieckiej scenie politycznej oraz wyborem najciekawszych aktualnych statystyk ilustrujących życie społeczno-gospodarcze Niemiec.

{phocadownload view=file|id=460|target=s}