Ta strona korzysta z plików cookie.

Biuletyn migracyjny 19

7 lutego 2013
Inne

Dwudniowa konferencja „Współczesne migracje: dylematy Polski i Europy” pod patronatem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Senatu RP oraz Prezydencji Francuskiej w Unii Europejskiej uświetni przypadające w tym roku 15-lecie działalności naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Odbędzie się ona w Warszawie w dniach 21-22 listopada 2008 r. Przewidywany jest udział około 60 gości, w tym: badaczy migracji, pracowników administracji pań- stwowej, działaczy organizacji pozarządowych, polityków i dzienni- karzy. Pierwszego dnia uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w dwóch sesjach: naukowej, podczas której znani europejscy bada- cze migracji przedstawią aktualne kierunki badań migracyjnych, oraz politycznej, podczas której będzie okazja do dyskusji z polity- kami na temat aktualnych wyzwań i problemów. Drugi dzień będzie poświęcony przedstawieniu przekroju badań migracyjnych w Polsce oraz prezentacji badań prowadzonych w Ośrodku Badań nad Migra- cjami. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa dokumentująca działalność Ośrodka.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Biuletyn informacyjny 19