Bezpieczeństwo po pandemii: powrót do starych zagrożeń, czy nowe wyzwania?

Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy m.in. o tym:
? czy po pandemii powrócą stare zagrożenia, czy ich katalog się zmieni?
? czy da się uprawiać bezpieczną politykę online?
? czy Polska ma realny potencjał odstraszania? Czy nasza armia zdolna jest do obrony?

Naszymi gośćmi byli:
Grzegorz Kuczyński – Dyrektor Programu Eurasia Warsaw Institute. Absolwent historii i specjalistycznych studiów wschodnich. Autor licznych analiz i artykułów. Pisze o Rosji, obszarze postsowieckim i służbach specjalnych. Autor książek „Jak zabijają Rosjanie” oraz „Tron we krwi”;
– dr Witold Sokała – Przewodniczący Rady oraz ekspert Fundacji Po.Int, zastępca dyrektora Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Rozmowę poprowadził Witold Jurasz, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych, publicysta, b. sekretarz Wydziału Politycznego Ambasady RP w Moskwie (2005-2009) oraz charge d’affaires RP na Białorusi / Szef Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady (2010-2012).
WIDEO ZE SPOTKANIA DOSTĘPNE JEST TUTAJ