Badawczy projekt międzynarodowy TRANSFAM

Centrum Stosunków Międzynarodowych rozpoczyna wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim 3-letni badawczy projekt międzynarodowy TRANSFAM poświęcony migracjom transnarodowym, tworzeniu rodzin i problemom integracji na osi Polska-Norwegia. Projekt finansowany jest z funduszu norweskiego.

Na 269 aplikacji finansowanie uzyskało 47 projektów. Z przyjemnością informujemy, że projekt TRANSFAM uzyskał pierwsze miejsce i najwyższą punktację w dziedzinie nauk społecznych. Kierownikiem projektu ze strony CSM jest prof. Krystyna Iglicka. Partnerami norweskimi projektu są:
NOVA- Norwegian Social Research i Adger Research przy Uniwersytecie Agder.

Szerzej zobacz:

 http://eeagrants.org/News/2013/47-Polish-Norwegian-research-projects-to-receive-funding