Artykuł: Europa w przededniu nowej doktryny

Autor: Małgorzata Bonikowska

Najbliższe miesiące mają szansę przynieść Zachodowi nową doktrynę, która ustali porządek świata na najbliższe dziesięciolecia lub przyniesie nowy, globalny konflikt. Konsekwencją działań Rosji wobec Ukrainy są zmiany w myśleniu Europejczyków. Mogą wpłynąć na ograniczenie znaczenia eurosceptyków w nowym europarlamencie. Reakcje słowne świata na działania Rosji wobec Ukrainy są jednoznacznie negatywne.

Pobierz artykuł >>>