Andrzej Turkowski, Analityk

Politolog, specjalizuje się w dziedzinie stosunków międzynarodowych, w tym m.in. w polityce zagranicznej Polski i Rosji, stosunków UE – Rosja oraz USA – Rosja. Jego zainteresowania obejmują m.in.: globalne procesy polityczne i geoekonomiczne oraz międzynarodowe negocjacje klimatyczne. Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował m.in. z Carnegie Moscow Center oraz Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych.