Analiza porówawcza polityki wobec Chin: Grupa Wyszehradzka (V4 +) a inicjatywa pasa i szlaku

Struktura sino-polskiego handlu nie jest dla Polski korzystna, ponieważ największy udział ma w nim eksport surowców, takich jak miedź. Brak znajomości chińskich realiów po stronie polskiej i biurokratyczne przeszkody ze strony chińskiej utrudniają bardziej dynamiczny eksport z Polski. Przyczyniło się to również do dużej nierównowagi handlowej między obydwoma krajami, co ostudziło polski entuzjazm i początkowe nadzieje związane z inicjatywą Pasa i Szlaku – czytamy w publikacji Analiza porówawcza polityki wobec Chin: Grupa Wyszehradzka (V4 +) a inicjatywa pasa i szlaku. 

Publikacja została przygotowana przez ekspertów Prague Security Studies Institute (PSSI), Institute of Asian Studies (IAS), HAS Centre for Economic and Regional Studies, Institute of World Economics Belgrade Fund for Political Excellence (BFPE) Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM), w ramach projektu o tym samym tytule, którego głównym celem jest analiza chińskich wpływów w krajach Grupy Wyszehradzkiej i na Bałkanach, zwłaszcza w kontekście inicjatywy Pasa i Szlaku. Więcej informacji o projekcie tutaj.

Publikacja w wersji angielskiej –>Streszczenie publikacji w wersji polskiej

{phocadownload view=file|id=931|target=s}