Analiza CSM: „Niemiecki antyamerykanizm – głębszy po ostatnich wyborach w USA”

U progu XXI w. Ameryka jako państwo i jako symbol, pomnik pewnej idei stanowi obiekt kontestacji świata. Niemiecki antyamerykanizm jest wprawdzie tylko częścią owej kontestacji, za to bardzo istotną, ponieważ to niemieccy filozofowie i historycy stworzyli podstawy ideologiczne krytyki Ameryki. Oni też – co może świadczyć o specyfice niemieckiego antyamerykanizmu – jako pierwsi nadali krytyce uniwersalny wymiar, wprowadzając do dyskursu kwestie modernizacji i nowoczesności. Po wyborze Donalda Trumpa na 45 prezydenta USA czarny obraz Ameryki w Niemczech się znacznie pogłębił – pisze dr Przemysław Łukasik w analizie.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Niemiecki antyamerykanizm – głębszy po ostatnich wyborach w USA