Rok 2020 był dla Bliskiego Wschodu czasem zarówno walki jak i współpracy. Izrael, tradycyjnie wspierany przez USA, zawarł nowe sojusze z kilkoma państwami arabskimi, zaś Iran, za którym stoją Chiny, trzyma się mocno pomimo amerykańskiej presji, współpracuje z Katarem, Turcją i Rosją. pisze dr Wojciech Grabowski w analizie „Zatoka Perska. Bilans i perspektywy na 2021 rok”.