Wielu czołowych polityków krajów Grupy Wyszehradzkiej, w której skład wchodzą Polska, Słowacja, Czechy i Węgry, otwarcie i stanowczo sprzeciwiają się przyjęciu migrantów. Jednym z kluczowych argumentów jest obrona tożsamości narodowej przed obcymi i zachodnim multikulturalizmem – pisze Robert Steenland, współpracownik i analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych w analizie The Visegrad Four’s Migration Dilemma.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] The Visegrad Four’s Migration Dilemma