11 lipca w Republice Mołdawii odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Zdecydowane zwycięstwo odniosła PAS – proeuropejska partia związana z prezydent Maią Sandu  – głosowało na nią 52,60% wyborców. Na drugim miejscu uplasował się Blok Komunistów i Socjalistów – 27,32%.  Rezultat wyborów korzystnie wpływa na prozachodni kierunek rozwoju mołdawskiego państwa w najbliższych kilku latach. Losy Republiki Mołdawii będą jednak zależeć od międzynarodowego układu sił i negocjacji między Rosją a Zachodem – piszą Yevhenii Portnyii oraz Bruno Surdel w analizie „Republika Mołdawii. Scenariusze po wyborach”.