Kraje uczestniczące w ASEM czyli spotkaniach Azji i Europy obejmują ponad 60% globalnej populacji, 55% globalnego handlu, 65% globalnej gospodarki i 75% światowej turystyki. Format powstał w połowie lat 90. Pomimo swojej krótkiej historii i ewidentnych słabości wynikających po części z samej liczby uczestników, ASEM pozostaje istotnym ogniwem międzynarodowej architektury bezpieczeństwa. Umożliwia niekonfrontacyjne podejście do problemów i kryzysów zarówno regionalnych jak i globalnych, pozwala na szukanie wspólnych dróg ich rozwiązania – pisze dr Bruno Surdel, ekspert CSM, w analizie Globalni partnerzy wobec globalnych wyzwań.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Globalni partnerzy wobec globalnych wyzwań