Egipt chce być ważnym graczem w polityce śródziemnomorskiej. Realizacji tych aspiracji sprzyja położenie geograficzne kraju, liczna armia oraz skuteczność w zmniejszaniu migracji do UE i walce z terroryzmem. Barierami są z kolei problemy wewnętrzne kraju, których źródłem jest nadmierna populacja, słabo rozbudowany przemysł oraz mentalność społeczeństwa pisze Maciej Pawłowski w analizie „Egipt. Ambicje i bariery”.