Zacieśnienie partnerstwa z Afryką jest jednym z priorytetów nowej Komisji Europejskiej a relacje pomiędzy Unią Europejską (UE) a Unią Afrykańską (UA) mają obecnie znacznie większe znaczenie dla obu organizacji niż w poprzedniej dekadzie. Wyzwania we wzajemnych relacjach wynikają z ogromnej różnorodności kulturowej, ale także dywergencji interesów w obrębie obu kontynentów. Przesunięcie szczytu UE-UA na 2021 rok daje szansę na wzmocnienie partnerstwa, co leży m.in. w interesie Polski pisze dr Bruno Surdel w analizie „Afryka i Europa. W poszukiwaniu synergii”.