Afryka, Belgia, Polska – Współpraca dla Rozwoju

5 czerwca 2014 odbyła się konferencja „Afryka, Belgia, Polska – Współpraca dla Rozwoju” w Brukseli. Seminarium zorganizowane było w ramach aktywizacji współpracy ekonomicznej z kontynentem afrykańskim i dotyczyło perspektyw współpracy na rynku afrykańskim, najważniejszych wyzwań stojących przed polską i belgijską gospodarką w kontekście ekspansji na rynki trzecie, w szczególności afrykańskie.

Seminarium było kontynuacją serii spotkań z kluczowymi państwami UE, zaangażowanymi w Afryce, które organizowane są przez Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ. Mają one na celu ustanowienie i rozwijanie kontaktów biznesowych między wiodącymi przedsiębiorcami i potencjalnymi podwykonawcami, zainteresowanymi współpracą w wymiarze wielostronnym. Pierwsze tego typu wydarzenie odbyło się w Lizbonie, w 9 grudnia 2013 r. Ze strony polskiej przewidujemy udział 15-20 firm/organizacji.

Po seminarium odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami KE oraz innych instytucji europejskich ws. udziału polskich firm w międzynarodowych (unijnych) postępowaniach przetargowych. W seminarium uczestniczył członek zarządu i dyrektor wykonawczy Centrum Stosunków Międzynarodowych – Michał Smagowicz.