Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na kolejną rozmowę z cyklu Zoom na świat. Raz w tygodniu na żywo wspólnie z naszymi gości: dyplomatami, przedsiębiorcami, ekspertami analizujemy sytuację na świecie z polskiej i europejskiej perspektywy.
XX

Naszymi gośćmi byli:
?  Patryk Kugiel – analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
? J.E. Tahir Qadiry – ambasador Afganistanu w Polsce

Rozmowę moderuje dr Małgorzata Bonikowska, politolog, prezes CSM.

Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy o tym:
– jakie są priorytety talibańskiego rządu?
– jak UE powinna działać w obecnej sytuacji?
– jak możemy zintegrować Afgańczyków, którzy są teraz w Polsce?

XX
 XX

XXXX