Rejon Europy Środkowo-Wschodniej stoi przed wyzwaniami demograficznymi podobnymi do tych, przed którymi stoją kraje Europy Zachodniej. Oba regiony charakteryzują się niskimi wskaźnikami płodności, niewystarczającymi do osiągnięcia poziomu zastępowalności pokoleń1. Oba regiony doświadczają procesu starzenia się społeczeństw2, które jest konsekwencją przejścia demograficznego i polega na przejściu społeczeństw od typu charakteryzującego się bardzo wysoką umieralnością i rozrodczością, do typu o niskiej umieralności i rozrodczości3.

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Sytuacja demograficzna w krajach EU8+2