7. spotkanie EU-Russia Civil Society Forum w Helsinkach z udziałem CSM

Wielu pyta mnie jakie mam prawo mówić o prawach człowieka, gdy sytuacja w Unii Europejskiej jest tak zła – mówił Stavros Lambrinidis, specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka podczas 7. spotkania EU-Russia Civil Society w Helsinkach. Projekt ma na celu zwiększenie współpracy trzeciego sektora UE i Rosji i został uruchomiony w 2011 roku, kiedy sytuacja międzynarodowa była zupełnie inna. W 2012 organizacje zrzeszone w Forum spotkały się po raz pierwszy i jak dotąd ostatni w Rosji. Dziś relacje Moskwa-Bruksela są bardzo napięte, dlatego należy tym bardziej rozwijać bezpośrednie kontakty organizacji pozarządowych. Forum zamierza stymulować wspólne projekty i być może przekształcić się w odrębną organizację. 

CSM jest członkiem Forum od 2012 roku. Braliśmy udział w Zjazdach Generalnych (General Assembly) w Hadze (2013) i Budapeszcie (2015).
Więcej informacji na temat projektu tutaj i tutaj

1  2

20170201 202002 resized  2017-02-02 10.16.43

20170201 202009 resized 20170201 193033 resized