Ta strona korzysta z plików cookie.

21 lutego 2020: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy”

1 października 2019
Wydarzenia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy to inicjatywa mająca na celu kompleksową, naukową dyskusję dotycząca problemu terroryzmu na wielu płaszczyznach. Refleksją objęte zostaną nie tylko współczesne formy terroryzmu, ale także jego aspekty historyczne oraz perspektywy na przyszłość. Będziemy debatować na takie tematy, jak m.in. cyberterroryzm, bioterroryzm, polityczne i prawne metody walki z terroryzmem oraz społeczność międzynarodowa wobec ataków terrorystycznych. Charakterystyka terroryzmu jest bardzo złożona, co skłania do stworzenia interdyscyplinarnego forum wymiany wiedzy, dzięki czemu możliwe będzie wielowymiarowe omówienie zagadnienia terroryzmu w przeszłości, obecnie i możliwości jego dalszego rozwoju.

Zjawisko terroryzmu obejmuje większość dziedzin nauki. Dlatego też do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych nie tylko z kierunków stosunków międzynarodowych, ale i psychologicznych i biologicznych, a także praktyków zainteresowanych prezentowanymi zagadnieniami. Uczestniczenie w wydarzeniu umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 30 stycznia 2020 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-terroryzm.pl/ 

terroryzm