Ta strona korzysta z plików cookie.

Analizy

Analizy

„Iran i Polska. Szansa na nowe otwarcie” – analiza CSM i ośrodka THINKTANK

Z polskiej perspektywy, Iran jest jednym ze szczególnie obiecujących kierunków rozwoju stosunków ekonomicznych z państwami pozaeuropejskimi. Przyjęcie polsko-irańskiej umowy o współpracy gospodarczej będzie stanowić ważny krok w stronę budowania nowej jakości dwustronnych relacji. Intensyfikacja kontaktów z Iranem otwiera też Polsce nowe szanse na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej – piszą dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM i...

16 grudnia 2015
Analizy

„ASEAN buduje wspólny rynek” – analiza CSM

Na południowo-wschodnim krańcu Azji rośnie silna wspólnota gospodarcza. 1 stycznia 2016 r. członkowie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) utworzą podstawy Wspólnego Rynku liczącego ponad 630 mln konsumentów. Cały proces potrwa jeszcze dekady, ale warto pamiętać, że w dziesięciu krajach ASEAN mieszka dziś co jedenasty mieszkaniec globu, a ich gospodarka w ostatniej dekadzie rozwijała się w tempie...

8 grudnia 2015
Analizy

„Cyber security. Challenge for EU states” – analiza CSM opublikowana przez INFA

W kwestii wyzwań związanych z bezpieczeństwem cyfrowym podział między sektorem państwowym a prywatnym nie ma racji bytu, ponieważ uniemożliwia wypracowanie skutecznych rozwiązań ochronnych. Kluczowa jest szeroka współpraca tych sektorów – tym bardziej, że cyberbezpieczeństwo nabiera coraz większego znaczenia ze względu na szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz nowe rozwiązania i możliwości dostarczane przez rynek –...

19 listopada 2015
Analizy

„Cyberbezpieczeństwo – problem nas wszystkich?”. Debaty na EFNI i analiza CSM

Cyberprzestrzeń jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów zagrożeń współczesnego świata. Dotyczy nie tylko administracji państw, ale też biznesu i zwykłych użytkowników Internetu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w tej dziedzinie państwom, instytucjom i obywatelom, konieczne są dialog i partnerstwo wielu podmiotów – zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Dyskusji na ten temat...

1 października 2015
Analizy

„Kondycja ekonomiczna Rosji w nowym stuleciu” – analiza CSM

Rok 2014 stanowi cezurę w historii Rosji pod władzą W.W. Putina. Początek tego roku przyniósł sekwencję wydarzeń stanowiących zwrot w dotychczasowej polityce państwa w postaci: imponującej, a równocześnie najdroższej w historii igrzysk olimpiady zimowej w Soczi (mającej na celu demonstrację potęgi Rosji), poprzedzonej zajęciem części terytorium Gruzji w bezpośrednim sąsiedztwie Soczi...

29 września 2015
Analizy

„Religijna wojna na tle ukraińskiego konfliktu” – analiza CSM

Protesty na kijowskim Majdanie Niezależności, a następnie krwawy konflikt na wschodzie Ukrainy przedefiniowały nie tylko stosunki polityczne i społeczne pomiędzy „bratnimi narodami”, ale również więzi wyznaniowo-religijne. Agresywna polityka Kremla skomplikowała zależności pomiędzy dwoma największymi kościołami na Ukrainie – Rosyjską Cerkwią Prawosławną (RCP) i Ukraińską Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego (UCP PM)....

19 maja 2015
Analizy

„Wybory i kampania na niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ” – analiza CSM

Kampanie prowadzone przez państwa dążące do uzyskania statusu niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ różnią się od tych znanych z przeszłości. Nie polegają one już wyłącznie na negocjacjach toczonych w kręgu dyplomatów w Nowym Jorku. Kluczem do sukcesu jest kompleksowe, strategiczne podejście zakładające wykorzystanie dyplomacji publicznej, intensywny lobbing i propozycje postulatów...

30 kwietnia 2015