20 urodziny CSM oraz 7 urodziny ośrodka THINKTANK

Wieści o upadku Zachodu są przedwczesne. Pax Americana nie zostanie w najbliższych dekadach zastąpiony przez jakiś alternatywny ład międzynarodowy, ponieważ żaden kraj nie ma takiego potencjału jak USA. Siłą Zachodu są także stabilne instytucje. Azja może być popularna, ale pozory jej dominacji mylą – wykład amerykańskiego socjologa prof. Salvatore Babonesa z uniwersytetu w Sidney, był centralnym elementem debaty „Świat 2050: zmiana układu sił? The Rest and the West”, zorganizowanej z okazji 20 rocznicy powstania Centrum Stosunków Międzynarodowych i 7 lat działalności ośrodka dialogu i analiz THINKTANK. W uroczystości w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich wzięło udział ponad stu gości ze świata biznesu, administracji, korpusu dyplomatycznego, mediów oraz świata akademickiego.

Prof. Babones podczas wykładu podzielił się z uczestnikami swoimi obserwacjami odnośnie relacji Zachód – reszta świata. Szczególną uwagę zwrócił na rolę jaką w kształtowaniu ładu światowego odgrywają silne, zachodnie gospodarki. Profesor odniósł się także do sytuacji migracyjnej na świecie oraz potencjału edukacyjnego krajów rozwiniętych, które przyciągają do siebie studentów z całego świata, również z krajów dotkniętych konfliktami czy krajów oficjalnie zamkniętych na wartości demokracji zachodniej. Po wykładzie profesor wziął udział w dyskusji z goścmi.

Cykl „Świat: Inspiracje”, prowadzony jest przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z ośrodkiem dialogu i analiz THINKTANK oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. ”. Celem tego cyklu debat i publikacji poświęconych wybranym państwom i regionom świata jest zwiększanie wiedzy polskich decydentów z administracji publicznej i biznesu o sytuacji na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polityczno-gospodarczych, relacji z Polską i możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń.

duzadebata7duzadebataduzadebata2duzadebata3duzadebata4duzadebata5duzadebata6duzadebata1