18. Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Badania CSM

Istnieje duży potencjał rozwoju współpracy gospodarczej Polski ze światem przy współudziale środowisk polonijnych, zarówno przy bezpośrednim zaangażowaniu przedsiębiorców polonijnych, jak i dzięki ich pośrednictwu – powiedział Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Zagranicznych RP, otwierając 18. Światową Konferencję Gospodarczą Polonii w Warszawie. W wydarzeniu organizowanym przez Fundację Polonia przy wsparciu MSZ biorą udział przedsiębiorcy z Polski i zagranicy, przedstawiciele izb gospodarczych, instytucji finansowych i mediów. Głównym celem konferencji jest wspieranie międzynarodowej współpracy gospodarczej z udziałem Polonii i rozwijanie jej kontaktów z krajem.

CSM specjalizuje się w wątkach światowych migracji, zwłaszcza Polaków. W ubiegłym roku zrealizował projekt „Where are we now?”, poświęcony polskim obywatelom zamieszkałym w Wielkiej Brytanii, natomiast od 2013 r. prowadzi projekt TRANSFAM na temat Polaków w Norwegii.

Czytaj więcej na temat projektu „Where are we now?” >>
Czytaj więcej na temat projektu TRANSFAM >>

Czytaj więcej na temat 18. Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Warszawie >>